Live
3rd set
1-11-1
Zelenskii, Roman - Lobanov, Aleksej
Winner
+10
Live
3rd set
6-60-2
Konashkov, Ilya - Tsvetkov, Vyacheslav
Winner
+10
Starts in 48 seconds
Kozlov, Aleksandr - Bukhtiiarov, Ivan
Winner
+2
Starts in 16 minutes
Tsvetkov, Vyacheslav - Tunitsyn, Dmitriy
Winner
+2
Starts in 16 minutes
Lobanov, Aleksej - Bystrushkin, Konstantin
Winner
+2
Starts in 31 minutes
Safronov, Sergei - Putilovsky, Vadim
Winner
+2
Starts in 46 minutes
Surkin, Dmitrii - Zelenskii, Roman
Winner
+2
Starts in 46 minutes
Semeshin, Pavel - Konashkov, Ilya
Winner
+2

Alphabetical

Event User Time Odds Bet Amount